Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. 

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 

*Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

NOT: Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. 

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

 

 

 

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

 

Profesör

 

1

 

1

Uygulamalı Ekonometri ve Parasal İktisat konularında çalışmaları bulunmak.

 

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

 

Profesör

 

1

 

1

Enflasyon Modellemesi, Zaman Serisi Analizi ve Kamu Sektör Açığı   Modellemesi   konularında

çalışmaları bulunmak.

 

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

 

Yardımcı Doçent

 

1

 

4

Maliye Politikası ve Kamu Mali Yönetim Kontrol konularında çalışmaları bulunmak.

Dini İlimler Fakültesi

 

 

 

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

 

1

 

3

İslam Hukuk Felsefesi ve Yargı Etiği konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

 

1

 

4

Özel Hayata Müdahale ve İletişimin                   Denetlenmesi konularında çalışmaları bulunmak.