ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

 

BİRİMİ

 

 

BÖLÜMÜ

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

UNVANI

DERECE

ADEDİ

 

 

AÇIKLAMA

  Eğitim Fakültesi

 Eğitim Bilimleri

  Eğitim Yönetimi

  Doçent

 1

  1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 Sosyoloji

 Uygulamalı Sosyoloji

 Doçent

1

1

 

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İktisat

 

İktisat Politikası

 

Doçent

 

1

 

1

 

 İlahiyat Fakültesi

 Temel İslam Bilimleri

 Tefsir

 Doçent

 1

 1

 

Eğitim Fakültesi

 Özel Eğitim

 Zihin Engelliler Eğitimi

 Yardımcı Doçent

 4

 1

Kimya Eğitimi Bilim Dalında Doktora Mezunu Olmak ve Görme Engellilerde Fen Eğitimi Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

 Tarih

 Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

 3

 1

 Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora Mezunu Olmak.

 Mühendislik Fakültesi

 Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 Yardımcı Doçent

 3

1

Matematik Mühendisliği Alanında Doktora Mezunu Olmak ve Geometrik Özellikler ve Sabit Nokta İterasyon Yöntemleri

Alanında Çalışmaları Bulunmak.

 Hopa Meslek Yüksekokulu

 Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Yardımcı Doçent

4

 1

 İşletme Anabilim Dalında Doktora Mezunu Olmak ve İşletme

Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

3

1

Biyoloji Bilim Dalında Doktora

Mezunu Olmak ve Entomoloji Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora Mezunu Olmak.