ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI

09.08.2009 Tarih ve 27314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Artvin İl Özel İdaresinde İstihdam edilmek üzere aşağıda unvanı belirtilen pozisyonda 1 adet Engelli Belirsiz Süreli (Geçici İşçi) personel alımı yapılacaktır. Müracaatlar 23.05.2017 - 01.06.2017 tarihleri arası Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Kura çekimi Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonunda 12.06.2017 Tarihinde Saat 11.00 de Noter tarafından yapılacaktır.

İL ÖZEL İDARESİENGELLİKADRO UNVANI (Geçici)
ARTVİN1Beden İşçisi (Genel)

 GENEL ŞARTLAR

a) Tecrübe Şartı gereken kadrolara başvuru yapan adaylar, bu durumu belgeleyemedikleri taktirde evrakları teslim alınmayacak ve sözlü sınava kabul edilmeyecek.

b) Noter huzurunda kura çekimi İl Özel İdaresince yapılacak olup kura sonuçları ile açık Engelli kadrosu İŞKUR tarafından belirtilen adayların listesi İl Özel İdaresi İnternet Sitesinden İlan edilecektir.

Adaylar ;

1- Türk vatandaşı olmak.

2 - 18 Yaşını tamamlamış olmak

3 - Öğrenim Belgesi,

4-TC. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Arşiv Kaydı (Adli sicil kaydı bulunması halinde mahkeme kararı ile birlikte getirilecektir.)

5 - Asli ibraz edilmek üzere Nüfus Kayıt örneği veya Nüfus cüzden fotokopisi,

6 -Askerlik durum belgesi, (Erkek Adaylar için Askerlik Terhis tescil veya muaf olduğunu belirtir belge)

7 - Engellilerin durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

8 - Noter kura çekimi sonrasında mülakatı kazanan adayların iş talep dilekçesi örneklerini adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen Artvin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 23.06.2017 tarihine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

c) Yukarıda istenen belgeleri getirmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihleri ve saati Artvin İl Özel İdaresi İnternet sitesinden duyurulacak ve ayrıca adayların adreslerine tebligatla bildirilecek veya evrak tesliminde tebliğ edilecektir. Sözlü sınav Artvin İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olup; Sözlü sınavda başarılı olan adayların asıl ve yedek listesi Artvin İl Özel İdaresi İnternet Sitende yayınlanacaktır.

d) İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir. e) Sözlü mülakat sınavında başarılı olanların ataması İl Özel İdaresi tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.