BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu için ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

* 3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

 Müracaat tarihleri:   23/05/2017-07/06/2017 Çarşamba günü saat 17.00 kadar.

         BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDB. FAK.

 

Doçent

 

Geometri

 

1

 

1

Sabit eğimli yüzeyler ve loksodrom eğrileri üzerine çalışmaları olmak.

 

Doçent

 

Anorganik Kimya

 

1

 

1

Tiyofosfor  grubu  bileşiklerinin  sentez  ve  yapı  özellikleri  üzerine

çalışmaları olmak.

 

Yrd. Doç.

Yeni Türk Dili

 

3

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

Yrd. Doç.

Yeni Türk Dili

 

5

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

Yrd. Doç.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

3

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

Yrd. Doç.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

5

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

 

 

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

 

Yrd. Doç.

Maliye Teorisi

 

5

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

Yrd. Doç.

Bütçe ve Mali Planlama

 

4

 

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

 

 

 

 

 

TIP FAK.

 

Yrd. Doç.*

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

1

 

1

İntravenöz anesteziklerin indüksiyon esnasında yaptıkları ağrı yanıtının önlenmesi üzerine çalışmaları olmak.

 

Yrd. Doç.*

Patoloji

 

4

 

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

 

Yrd. Doç.*

Psikiyatri

 

3

 

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.