GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.


Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)


Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)


Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde (http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc ) başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı Dil Başarı Belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.( Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)


Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde yardımcı doçent kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınav yeri ve tarihleri daha sonra adayların müracaat ettikleri birimlerce tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.


Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yö netmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.


İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Bölümü

Genel Jeoloji ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bölümü

Enerji ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Bölümü

Gıda Bilimi ABD

Profesör

1

1

Hayvansal Üretim alanında çalışmalar

yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi

ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve

Tanıtım Bölümü

Kişilerarası İletişim

ABD

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçent

unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve

Sinema Bölümü

Radyo Televizyon

ABD

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçent

unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Jeoloji Bölümü

Maden Yatakları ve

Jeokimya ABD

Doçent

1

1

Çevre Jeokimyası alanında çalışmaları

olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi ABD

Doçent

1

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı

almış olmak.

Şiran Mustafa Beyaz MYO

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner

Sağlık Programı

Doçent

1

1

Hayvan Sistematiği alanında Doçent

unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve

Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ABD

Yrd.Doç.

4

1

Sosyal Medya ve Reklamcılık üzerinde

Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı

ABD

Yrd.Doç.

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve

Metodoloji ABD

Yrd.Doç.

1

1

Halkla İlişkiler Alanında Doktora

yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve

Organizasyon ABD

Yrd.Doç.

3

1

Politik Zeka alanında çalışmaları

olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Bölümü

Yazılım Mühendisliği

ABD

Yrd.Doç.

3

1

Elektronik Anabilim Dalında Doktora

yapmış olmak.

 

Gümüşhane MYO

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları Programı

 

Yrd.Doç.

 

1

 

1

Eleştirel Medya Okur Yazarlığı alanında Doktora yapmış olmak.

 

Kelkit Aydın Doğan MYO

Bilgisayar

Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar

Programcılığı Programı

 

Yrd.Doç.

 

4

 

1

Diferansiyel Geometri alanında Doktora yapmış olmak.