İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI


Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;
anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2016 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının
yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak
alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge
ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en
az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. Yazılım Uzmanı
1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
1. ASP.NET Web servisleri ve WCF konusunda tecrübe sahibi olmak
2. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.
3. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.
4. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.
5. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak
komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.
6. CSS3 konusunda deneyimli olmak, LESS ve SASS teknolojilerinde uygulama geliştirme
konuusunda deneyimli olmak.
7. Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli
olmak.
8. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi
olmak.
9. ISO14443A Mifare, HID iClass, HID Proximity teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
bu teknolojileri kullanarak çözümler üretme konusunda tecrübe sahibi olmak.
10. C, C++ yazılım dillerinde deneyimli olmak.
11. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı
tasarımı konusunda deneyimli olmak.
12. Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.
13. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.
14. PMP eğitimi almış olmak, alınan PMP eğitimi hakkında eğitim katılım belgesine sahip
olmak.
15. Unified Process, Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım
Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process
Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında
deneyimli olmak.
16. Microsoft .NET Platformunda C#.NET ve ASP.NET kullanarak uygulama geliştirme
konusunda en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
17. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirme
tecrübesine sahip olmak.
18. En az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’ne Takım Liderliği yapma konusunda tecrübeye
sahip olmak.
19. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf
2. Ağ Uzmanı
2.1. Ağ Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve
haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, ya da bunlar dışında kalan dört yıllık eğitim veren
fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak.
2. Ağ yönetimi hakkında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
3. Cisco Networking Academy Instructor düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bu kapsamda CCNA
derslerini verebilmek. En az 2 senelik eğitmenlik tecrübesine sahip olmak.
4. Cisco VPN Concentrator cihazının yönetilmesi hakkında tecrübe sahibi olmak.
5. CCNP (Cisco Certified Network Professional) seviyesinde bilgi sahibi olmak.
6. Cisco Nexus 7000 ve 7700 serisi cihazları konfigüre edebilmesi için gerekli bilgi ve
deneyime sahip olmak.
7. Cisco Nexus 2248TP-E Fabric Extender, Nexus 3048 serisi cihazlarını konfigüre edebilmesi
için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.
8. Cisco marka kablosuz erişim cihazları ile 802.11a/b/g/n/ac kablosuz ağ kurulumu, bakımı
ve yönetimi üzerine tecrübe sahibi olmak. LEAP, EAP-MD5, PEAP, TTLS vb. kablosuz ağ
güvenlik protokolleri üzerine tecrübe sahibi olmak.
9. Cisco Nexus serisi cihazlarda VDC, VPC/VPC+ ve FHRP protokollerini konfigüre edebilmek.
10. Cisco 7600 serisi anahtarlama cihazı konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri
düzeyde teknik bilgi sahibi olmak.
11. Ipoque PRX serisi bantgenişliği yönetim cihazı konfigürasyonu ve kurulumu konusunda
ileri düzeyde teknik bilgi sahibi olmak.
12. Cisco Catalyst 4900, 4500, 3750, 3560 ve 3550 serisi üçüncü katman ve 1900, 2900XL,
2950 ve 2960 ikinci katman anahtarlama cihazlarının konfigürasyonu ve kurulumu
konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
13. MAC adresi bazlı veya 802.1x protokolü yardımı ile istemci bazında güvenlik çözümleri
sunabilmek ve böyle bir sistemi yönetebilecek teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
14. Ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak. Cisco PIX, FWSM ve ASA firewall cihazlarını
işletebilecek, Cisco IOS tabanlı cihazların üzerinde güvenlik kuralları yazabilecek ve
işletebilecek deneyime sahip olmak.
15. Cisco 6500/7600 serisi anahtarlama cihazı üzerindeki network analiz (NAM), saldırı tespit
(IDSM) ve güvenlik duvarı (FWSM) modüllerinin konfigürasyonu ve kurulumu konusunda
ileri düzeyde teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
16. Fiber optik hatlar üzerinden veri iletimi ve fiber optik kablolama standartları hakkında
ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak.
17. Yapısal kablolama alanında TIA/EIA 568B uluslararası yatay kablolama standartlarına
uygun UTP RJ45 konnektör ve Jack sonlandırmada bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
18. SNMP protokolü, MRTG, WhatsUp, RRD Tool, Cacti gibi network yönetim yazılımlarının
kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı
konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak.
19. Suricata, Snort gibi açık kaynak tabanlı güvenlik yazılımlarının kurulumu ve yönetilmesi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
20. RADIUS ve TACACS+ servislerinin kurulumu, konfigürasyonu, bu servisler üzerinden
kimlik doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization) ve raporlama
(accounting) hizmetlerinin sağlanması konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime
sahip olmak.
21. Cisco Call Manager yazılımını daha önceden kurmuş ve işletmiş olmak. Ayrıca Cisco Voice
Gateway ve Gatekeeper cihazlarının konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri
düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
22. Cisco Voice VLAN mimarisi üzerine çalışmış, kablolu ve kablosuz IP Phone sistemini daha
önceden kurmuş olmak.
23. Açık kaynak tabanlı Asterisk Media Gateway yazılımının kurulumu ve yönetilmesi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
24. SIP ve SCCP ses protokolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
25. Elasticsearch, Logstash ve Kibana yazılım ve arayüzlerinin kurulumu ve yönetilmesi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
26. VMvare ESXi hypervisor ve vSphere client yazılımlarını kullanabilecek bilgi ve deneyime
sahip olmak.
27. Çok sunuculu ortamda (en az 30 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme,
iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak.
28. Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında
tecrübeli olmak.
29. Ağ yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BASH
scripting), PHP ya da Python dilleri ile betik yazma konularından en az ikisine hakim
olmak.
30. Cisco 1100, 1130, 1040, 1600, 1700, 2700, 2800 ve 3700 serisi Kablosuz Erişim Cihazlarını
ve Cisco 8510 controller cihazını yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.
31. IPSEC VPN, SSL VPN teknolojileri hakkında tecrübeye sahip olmak.
32. DMVPN teknolojisi hakkında tecrübeye sahip olmak.
33. Ruckus Zone Director 3000 controller cihazını konfigüre edebilecek bilgi ve deneyime
sahip olmak.
34. Ruckus Zone Flex 7982 Kablosuz Erişim Cihazlarını konfigüre edebilecek bilgi ve deneyime
sahip olmak.
II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
e) 2016 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70
(yetmiş) kabul edilecektir.),
f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna
denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)
g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen
mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki
(e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 22.05.2017
Başvuru Bitiş Tarihi : 05.06.2017
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL


Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum
tarafından onaylanacaktır.


III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS
P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on)
katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana
sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 12.06.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


IV. SINAV KONULARI
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi
b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)
c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
ç) Bilgisayar Ağları
d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar


V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70
(yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam
puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak
kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha
fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek
olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.


VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü
maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Haziran – Ocak 2017 tarihleri arası belirlenen
brüt ücret 4.687,27 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve
ödeme yapmaya yetkilidir.