Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurusu

Açıklamaya göre Türkiye çapında toplam 73 ilde 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru oluşturmaları gerekiyor.

Çarşı ve mahalle bekçisi giriş koşullarını taşıyan adaylar için yapılacak sınavın takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) kamuoyuna duyurulacak.

Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

Çarşı ve mahalle bekçisi başvurunsunda adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmekte, buna göre;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Başvuru Yapacaklara yapılan Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi alımı sürecinde, şehit veya vazife malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti alınmayacağı duyuruldu.

Ayrıca başvuru süreci ile ilgili olarak bazı uyarılarda bulunuldu. Buna göre;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyeceği belirtildi.

Sınava Yeri ve Zamanı Ne Zaman Belli Olacak?

Ön başvurusu kabul edilen adayların başvuru süreçleri, sınav tarihleri ve yerleri ie ilgili olarak www.pa.edu.tr internet adresini takip etmeleri gerekiyor. Başvuru ve sınav süreci ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacağı belirtildi. Bu amaçla  internet ilanları tebligat niteliği taşımakta olup. adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilmeyeceği dururuldu. Bu kapsamda internet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk ta adaylara ait olmaktadır.

Ayrıca, şahsen başvuru ve sınav merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmalarının yasak olduğu belirtildi.