T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1)            Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2)            Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3)            Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4)            Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5)            Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6)            Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

 AÇIKLAMA

 

Edebiyat Fakültesi

 

Çağdaş Türk Lehç.ve Edeb.

 

Çağdaş Türk Lehç.ve Edeb.

 

Profesör

 

1

 

Eski Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri (Kuzeybatı grubu) üzerine çalışmaları olmak.

 

Edebiyat Fakültesi

 

Çağdaş Türk Lehç.ve Edeb.

 

Çağdaş Türk Lehç.ve Edeb.

 

Yrd.Doç.

 

3

 

İran Sahası Türkmen Türkçesi Göklen ve Nohur Ağızları üzerine çalışmaları olmak.

 

Edebiyat Fakültesi

 

Tarih

 

Tarih

 

Profesör

 

1

Ortaçağ Tarihi alanında Doçent olmak ve Ortaçağ Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerine çalışmaları olmak.

 

Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

 

Psikoloji

 

Yrd.Doç.

 

3

Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. İkili İlişkiler ve Mükemmeliyetçilik konularında çalışmaları olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Profesör

 

1

 

Yönetim ve çalışma sosyolojisi, örgüt sosyolojisi ve iş etiği konularında çalışmaları olmak.

 

Su Ürünleri Fak.

 

Su Ürünleri Avl.ve İşl.Tek.

 

Su Ürünleri Avl.ve İşl.Tek.

 

Profesör

 

1

Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Alanında Av Ekipman Seçiciliği, Bivalvia konularında ve Gökova Körfezi ile ilgili çalışmaları olmak.

 

Su Ürünleri Fak.

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

Yrd.Doç.

 

1

Balık hastalıkları ve balık immün sistemi üzerine geofit bitki ve mantar ekstraktlarının etkisi konularında çalışmaları olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Radyoloji

 

Doçent

 

2

 

Prostat kanserinde Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyon çalışması olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

 

Yrd.Doç.

 

3

Kulak Burun, Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı olmak. Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 6)